Anarko Naturism Nedir

0 1

Anarko Naturism Nedir ?

Anarko-naturism nedir, anarşist ve natürist düşünce akımlarının 19.yüzyılda bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış bir düşünce akımıdır. İlk olarak anarşizm ve natürizmi ayrı olarak ele alınırsa akımın anlaşılmasına kolaylık sağlayacaktır. Anarşizm, siyasi olarak özel mülkiyeti toplumda bir baskı kaynağı olarak ve devletin onu aracı bir aracı olarak kullandığını öne süren bir düşünce akımıdır. Düşünce olarak özel mülkiyetin ortadan kalmasıyla insanın özgürleşeceğini savunur. Natüralizm ise doğaya dönme fikrini savunan sosyal bir görüştür. Diğer bir bakış açısında dini ve sosyal planda temel olanın tabiat olduğunu savunur.

Siyasi bir görüş olarak incelediğimiz zaman sosyal açıdan çıplaklık isteyen ve devletin ortadan kaldırılması gerektiğini savunan oldukça ilerici bir siyasi ideolojidir. Tarih içerisinde Anarko-naturism nedir şeklinde baktığımızda Henry David Thoreau, Leo Tolstoy, Henri Zilsy gibi bir çok anarşist bu fikir hareketinin ilk düşüncelerine temel sağlamıştır. İspanya’da iç savaştan önce birçok anarşist grubun düşünceleri naturism biçimine evirilmiştir. 1900’lerin başında kurulan birçok alternatif topluluk radikal ve politik bir yaşam biçimi olarak çıplaklık, vejetaryenlik, anarşizm ve özgür aşkı kendi yaşam biçimlerinin bir parçası olarak benimsemiştir.

Anarko Naturism Düşüncesi Nedir

Kişilik ve davranışlarla çok rahat ve kendisi hakkında açık olan özellikler gösteren bireylerdir. Genellikle solcu anarşistlerle bir arada bulundukları gözlemlenmiştir. Savunma ve yaşayışı Anarko-naturist olan bireyler kendilerini isim olarak AnNatur şeklinde kısaltmışlardır.

Anarko-naturism’in kendine felsefi açıdan yakın gördüğü bazı akımlar bulunmaktadır. Bu akımları Anarko-naturism nedir sorusundan ziyade ortak noktalarıyla değerlendirebiliriz. Eko-anarşizm ile olan yakınlıkları iki felsefi düşüncenin de çevre, doğa ve anarşizme olan sevgisinin ortaklıklarındandır. Veganarşizm ile Anarko-naturism’in ortak noktası ise ikisinin de hayvanların kurtulmasını istemesidir. Anarko-naturism ve ilerlemecilik akımında ise ortak noktaların yanı sıra birbirlerini kabul etmeleri ön plana çıkmaktadır. Anarko-naturism nedir sorusu, akımın kendine yakın bulduğu diğer görüşler incelenerek daha kapsamlı olarak anlaşılabilmektedir.

Anarko Naturism Günümüz de

Anarko sistemi anarşist düzende çok fazla iş yapmamaktadır. Çünkü doğallıktan yada olan anarşist düşence bu doğallık içerisinde barınamamaktadır. Günümüz de Britanya civarında çok küçük bir azınlıkta görmeniz mümkündür. Fakat siyasi anlamda hiç bir sözleri ve geçerlilikleri yoktur. O düşüncelerini koruyacak bir tane bile vekilleri ve söz sahibi kişileri olmadığı için kapalı kapılardadır. Anarşist düzen kanunlarla birlikte yoz tutmuştur. Bu tür kavramlar ve görüşler sadece adıyla toplumlarda internet ortamında bilgi olarak kalmaktadır.

Siyasi Bilgiler

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.