Bireyci Anarşizm Nedir

0 2

Bireyci Anarşizm Nedir

Bireyci Anarşizm, kolektivizme karşı olarak ortaya çıkmış felsefi bir akımdır. Bireyin özerkliğine ve üstünlüğüne özellikle güçlü bir vurgu yapmaktadır. Bu felsefi akımın coğrafi olarak en yaygın olduğu bölge ABD’dir. Bireyci Anarşizmin köklerini savunan birçok düşünür ve yazar bulunmaktadır. Bu yazarlar ve düşünürler arasında; Emile Armand, Oscar Wilde, Han Ryner, William Godwin gibi bilinen isimler de yer almaktadır. Bireyci Anarşizm nedir sorusuna cevap olarak; gruplar, toplum, gelenekler ve ideolojik sistemler gibi dış belirleyicilerin üzerinde bireyin ve iradesinin olduğunu vurgulayan bir anarşizm dalıdır. Genel olarak Sosyal Anarşizm ile çelişmektedir. Bu çelişkiye rağmen Bireyci Anarşizm ve Sosyal Anarşizm birbirini etkilemiştir. Bireyci Anarşizm nedir ve anarşizm içerisindeki yeri nedir diye sorulduğunda Bireyci Anarşizmin öneminden bahseden cevaplar verilebilir. Anarşizm içerisindeki Bireyci Anarşizm öncelikle edebi bir fenomen formundadır. Sosyal Anarşizm ise Anarşizm için baskın bir biçimdir.

Düşünce Yapısı

Ekonomik olarak kaynakların kolektirifleştirilmesini ve insanları kolektife bağımlı kılan düşüncelere karşı çıkmaktadır. Bunun yerine işçi sınıfını ve yoksullarının mülk sahibi yapılması gerektiğini savunmaktadır. Bu sayede mülk sahipliği için kimsenin kimseye boyun eğmeden piyasa ekonomisine katılabileceği kadar yaygınlaştırarak güçlendirilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Böyle bir ekonomik sistem içerisindeki temel hedef bireylerin ekonomik olarak nihai özerkliğe sahip olmalarıdır. Bireysel olarak veya gönüllü dernekler şeklinde sahip oldukları kaynaklarla ekonomik ve siyasi gücün başkaları üzerinde otorite kurması engellenecektir. Ekonomi eşit ve düzenli olarak dağılmış olacaktır.

Bireyci Anarşizm nedir sorusunda keskin olarak formüle edilememiş bir yanıt bulunmaktadır. Çevre sorunları henüz kurulması istenen bu düzende çözümlenememiştir. Bireyci Anarşistler her zaman piyasa ekonomisiyle yakından ilgilenmişlerdir. Bu ilginin yanı sıra eşitlikçi reformları kendilerine sınır olarak kabul etmişlerdir. Sonuç olarak eşitlik değil, özerklik hedeflerine dikkat ederek yenilikçi bir yaklaşım kazandırmışlardır. Toprağa eşit erişim, patent ve telif hakları konusundaki kısıtlamaların hafifletilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Araziyi iyileştirmenin yollarından biri olarak para üzerinde tekel olan hükümetin tekelini kırmak gibi amaçlara odaklanmaktadırlar. Bireyci Anarşistler için zor olan, işçileri gelecek için kendi özerk efendileri olarak güçlendirebilecek sistemi kurmaktır. Bireysel anarşizm düşünce yapısına gelirsek sonuç olarak bireylerin kendi anarşi düşünceleri ve çıkarları doğrultusunda işlerini ve hükümlülüklerini yerine getirmek ve kendi lehine devlet sistemi olarak yansımasıdır. Sonuç herkes kendini düşünmektedir. Kısaca herkes kendince değerli herkes kendi çıkarını gütmek zorundadır.

Daha Fazla Siyaset

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.