Sosyal Ekoloji Görüşü Nedir

0 2

Sosyal Ekoloji Görüşü Nedir ?

Sosyal Ekoloji kavramı, çevre aktivisti olan Murray Bookchin tarafından tanımlanmıştır. Murray Bookchin bir ekolojisttir ve ekolojinin bir araştırma konusu olarak kullanılmasının daha iyi olacağına inanmıştır. Murray Bookchin, çevrecilerin, sorunu- insanların doğayı kontrol etmesi ve edebileceğine karşı olan inancı- ele almak yerine, bu sorunla alakalı bireysel semptomlarını incelemeye daha fazla odaklanılması gerektiğini savunmaktadır. Bookchin’in bu yaklaşımı Sosyal Ekoloji için en temel yaklaşımıdır. Sosyal Ekoloji Görüşü Nedir ?

Görüş Neyi İfade Eder

Sosyal Ekoloji örüşlerine göre çevresel veya sosyal olarak insan toplumlarının sorunları ve işlevsel sorunları, insan yapımı bir hiyerarşik yapıdan kaynaklanmaktadır. Sosyal Ekoloji Görüşü nedir sorusunda toplumlara ekolojik olarak yaklaşılması gerektiğini savunan bir görüş olarak cevap verilebilir. Topluma, bir hiyerarşiden ziyade istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre adına hareket halindeki tüm parçaların eşit derecede önemli olduğu görüşü savunulmaktadır. Her parçanın tamamıyla sistem için öneminin kabul edilmesi, sosyal zihniyeti tamamen iyileştirmenin en temel parçasıdır.Sosyal Ekolojik Perspektif, bireyin kim olduğunu şekillendiren eşsiz koşulları yaratmak için çevremizden birçok faktörün bir araya geldiğinden bahsetmektedir.

Neden Savunulur

Sosyal açıdan yardıma ihtiyacı olanlar (çok yoksul aileler gibi) aslında hiyerarşinin en altında bulunan kişilerdir. Sosyal Ekoloji Görüşü nedir sorusunun cevabını bireylerin yaşadıkları coğrafya çerçevesinde etkileyen birçok faktör vardır. Özellikle toplumun demografik yapısı, Sosyal Ekoloji görüşünü en fazla etkileyen olgudur. Sosyal Ekoloji Görüşü nedir sorusu için bir kez daha en temel tanımlamayı yapmak gerekirse; Sosyal Ekoloji: toplumların bütün bölümleri arasındaki ilişkiye ve her birinin sistemlerini istikrarlı ve sağlıklı tutma konusunda nasıl önemli roller oynadıklarını inceler.  İncelemeler sonucunda ortaya çeşitli ilkeler çıkmaktadır. Elde ettikleri verileri ve bakış açılarını ise toplumu iyileştirmek adına kullanmaktadırlar.

Bu görüşte var olan sistemden daha çok sosyal ekolojik dengenin kalkınması önemlidir. Diğer anarşist düzenler gibi bu biraz değişiktir. Sistemler olarak en etkili olay insanların eşit olduğu düzendir. İnsanlar hem sistem olarak bütün insanlar büyük küçük sınıf farkı olmadan eşittir. Bu batı medeniyetler değil de barbar toplumlar için iyi bir görüştür. Örneğin kast sisteminin olduğu Hindistan gibi bir yerde bu düşünce var olsaydı kast sistemi olmayacaktı. Kast sistemi dağıldığında ilk olarak gelir dengesi ve adalet gelecektir. Bunun birlikte insanlar refaha erecek ve suç oranları indirgenecektir. Bu düşüncenin temel mantığı bu konu üzerinden gitmektedir. Toplumun iyileştirilmesi için gerekli olan ekonomik ve kültürel değişimlerden birisi olarak gösterilmektedir. Kısaca konuya gelirsek insanların eşit olması ve ona göre davranılmasını istenilmektedir.

Daha fazla Siyaset

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.